دکتر علي حسيني نسب

دانشیار گروه آموزشی بيماريهاي كودكان

تحصیلات آکادمیک

 علوم پزشکی کرمان

دکترای حرفه ای پزشکی , از 1367 تا 1374

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تخصص بیماریهای کودکان , از 1378 تا 1381

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فوق تخصص عفونی کودکان , از 1385 تا 1387

دوره ها

 کنترول و درمان بیماریهای عفونی گرمسیری

بیماری ملاریا