دکتر حمید شریفی

دانشیار

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431325422

 ایمیل

hsharifi@kmu.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا اپیدمیولوژی , از 85 تا 89

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترای حرفه ای دامپزشکی , از 75 تا 81

علاقمندی ها

 هنر موسیقی و خوشنویسی

زبان ها

انگلسیی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. گروه نویسندگان, مرجع اپیدمیولوژی بیماری‏های شایع ایران جلد 1 و 2

گپ, 1392

2. گروه نویسندگان, مقاومت آنتی بیوتیکی و اهمیت آن در بهداشت عمومی

1391

دروس

دروس ترم جاری

 استنتاج علمی (دکترا)

 اپیدمیولوژی اچ ای وی/ایدز (دکترا)

 روش تحقیق (دکترا)

 روش تحقیق (کارشناسی ارشد)

 اصول اپیدمیولوژی (دکترا)

 اصول اپیدمیولوژی (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 مطالعات ثانویه (دکترا)