دکتر محمد احمدي نژاد

دانشيار گروه آموزشی انگل شناسي وقارچ شناسي

خلاصه

تا سال 1349 در دبیرستان رشته علوم تجربی تحصیل می کردم، در همان سال وارد دانشکده پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در رشته علوم آزمایشگاهی شدم. در 1353 فارغ التحصیل شدم و وارد خدمت نظام وظیفه با درجه ستوان دومی شدم و در 1355 خدمت را به پایان رساندم و در همان سال به عنوان دانشجوی رشته پاتوبیولوژی در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران پذیرفته شدم و در سال 1357 فارغ التحصیل شدم و به عنوان مربی آموزشی در دانشکده پزشکی دانشگاه کرمان شروع بکار نمودم. در سال 1365 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم و یک سال در انستیتو زبان انگلیسی دانشگاه ایالتی تنسی واقع در شهر ناکویل دوره زبان و GRE را گذرانیدم و در سال 1366 (1987 میلادی) وارد دوره دکترای مهندسی ژنتیک در دانشگاه ایالتی کنتاکی واقع در شهر لووی ویل کنتاکی شدم. در سال 1373 (1994 میلادی) مدرک دکترای خود را گرفتم و بلافاصله وارد دوره فوق دکترای کاربردهای مهندسی ژنتیک در پزشکی در بخش پاتولوژی دانشکده پزشکی همان دانشگاه شدم. پس از اتمام دوره در سال 1376 (1997 میلادی) تحصیلم به پایان رسید و بلافاصله وارد ایران شدم و در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان شروع بکار نمودم.

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

mahmadin@yahoo.com

فایل ها

 پارازیتولوژی ( ارسال فایل )

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

عربی

سطح میانی

ترکی

سطح مقدماتی

آلمانی

سطح مقدماتی

انتشارات

کتاب ها

1. دکتر محمد احمدی نژاد با همکاری ابوالفضل مقدم و سیده المیرا یزدی روح الامینی, بیوگاز سوخت غیر فسیلی از طراحی تا اجراء

انتشارات دارکوب کرمان, کرمان, 1393
این کتاب در مورد نحوه تولید گاز از آشغال های مرطوب شهری، ضایعات کشاورزی و فاضلابه و غیره در اندازه های گوناگون طراحی شده

2. دکتر محمد احمدی نژاد و دکتر سید امین آیت اللهی موسوی, قارچ ها و اکتینو میست های بیماریزا

انتشارات دارکوب کرمان, کرمان, 1389

3. مترجم دکتر محمد احمدی نژاد, راهنمای تشخیص بالینی هلیکوباکتر پیلوری

انتشارات سرمدی, تهران روبروی پارک ملت برج سایه, 1381

مقاله های مجله

1. , Helminth parasites of small mammals in Kerman province, southeastern Iran

Journal of Parasitic Diseases, 2014

2. Mehdi Hassanshahian, Mohammad Ahmadinejad*, Hamid Tebyanian, Ashraf Kariminik, Isolation and characterization of alkane degrading bacteria from petroleum reservoir waste water in Iran

Marine Pollution Bulletin, 73, 305–300, 2013

3. Panjehkeh N, Khodadadi F, Ahmadinejad M*, Salari M, Aminaee MM, Detection of aflatoxigenic fungi in pistachio nuts by PCR

Archives of Phytopathology and Plant Protection, 45, 2, 133-137, 2012

4. F. Khodadadi, N. Panjehkeh, M. Ahmadinejad, M. M. Aminaee, Genetic Variability of Toxigenic and Nontoxigenic Isolates of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus by RAPD Marker

Journal of Food Safty, 31, 4, 439-444, 2011

5. M. Ahmadinejad, M. R. Shakibaie, K. Shams, M. Khalili, Detection of Legionella pneumophila in Cooling Water Systems of Hospitals and Nursing Homes of Kerman City, Iran by Semi-Nested PCR

Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 76, 20-23, 2011

6. M. Ahmadinejad, A.A. Ketabchi, Sh. Naroei, Hematocolpos as a Cause of Urinary Overflow Incontinence in a Young Girl

Iranian Journal of Radiology, 6, 2, 97-99, 2009

7. Zahra Eslami Nejad*, Mohammad Ahmadi Nejad, Hamid Mollaii, and Nikoo Nik Nafs, emm Gene Polymorphism among Streptococcus pyogenes Isolated from Throat Culture

Acta Medica Iranica, 47, 3, 165-169, 2009

8. Ketabchi AA, Ahmadinejad M, Premature Ejaculation in the Varicocele Patients

Shiraz E-Medical Journal, 9, 1, 1-5, 2008

9. Hashemipour M, Rad M, Kalantari B, Ahmadinejad M, Afsharipour E, Pour Hosseinali M, Maddahian N, Oral Ulcers in Patients Undergoing Chemotherapy; Clinical Characteristics and Their Relation with Herpes Simplex Virus Type I

Shiraz Univ Dent J, 8, 4, 1-12., 2008

10. A. A. Ketabchi , M. Ahmadinejad and M. Ehsan, COMPARISON OF THE EFFECTS OF VARICOCELECTOMY ON THE SPERMIOGRAM OF PATIENTS WITH SUBCLINICAL VERSUS CLINICAL VARICOCELE

Acta Medica Iranica, 43, 4, 249 - 252, 2005

11. Ketabchi MD, M. Gharaei MD, M. Ahmadinejad Ph.D, T. Meershekari MD, Evaluation of Bladder Cancer in Opium Addicted Patients in the Kerman Province, Iran

Journal of Research in Medical Sciences, 10, 6, 355-357, 2005

12. A. A. Ketabchi, M. Ahmadinejad, M. Ehsan, 1) Comparison of Effects of Varicocelectormy on the Spermogram of Patients with Subclinical Versus Clinical Varicocele

Acta Medica Iranica Journal, 43, 4, 249-252, 2005

13. Shakibaei MR, Heydari MR, Ahmadinezhad Mohammad, Mohammadi, Plasmid Curing Activity of Five Plants Extracts on Multiple Resistant Plasmid Bearing Klebsiella Pnunloniae Strains

Journal of Guilan University of Medical Sciences, 9, 33-34, 1-9, 2000

14. Ahmadinejad M, Snyder JW, Perlin MH, A combined molecular approach to screen for mec gene variants from methicillin-resistant Staphylococcus aureus.

Diagn Microbiol Infect Dis., 30, 1, 17-20, 1998

مهارت ها

 آزمایشگاهی

 مهندسی ژنتیک

 نجات غریقی دریانوردی و کمک های اولیه مربوط به آن

 خلبانی هوا پیماهای تک موتوره در حد مقدماتی

 کار با مواد رادیو اکتیو