دکتر محمدرضا شكيبائي

گروه آموزشی ميكرب ويروس وايمني شناسي

خلاصه

دکتر محمد رضا شکیبایی رساله دکتری تخصصی خود را با نمره عالی با عنوان بررسی ژنتیک ملکولی پلاسمید مسئول مقاومت به آنتی بیوتیک ها و فلز نقره در سال 1996 کسب کرد و در همان سال در دانشکده پزشکی کرمان با سمت استادیاری مشغول به کار شد. ایشان فوق دکتری خود را در زمینه انتقال ژنهای مسئول مقاومت در محیط زیست در سال 2006 انجام داد و مقاله او با 27 سایتیشن در مجله بیولوژی چاپ شد و برای اولین بار ثابت نمود که یک جریان ژنی در حضور محیط انتخابی سبب مقاومت دارویی در باکتری های محیطی و انتقال آنها به باکتری های حساس می شود. در حال حاضر ایشان دارای 58 مقاله علمی در ژورنال های معتبر علمی بوده و جزو Editorial board هشت ژورنال معتبر پزشکی و داور مقالات در مجلات الزیویر و بیومد سنترال است. او سرپرستی بیش از 18 پایان نامه ارشد و 4 پایان نامه دکتری تخصصی را داشته و از جمله او جزو انجمن های علمی و آکادمی های مختلف می باشد. ایشان به عنوان یکی از مححققین برتر دانشکده پزشکی در سال 1393 و 1397 توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتخاب گردیدند Member, New York Academy of Science, science advisory board (USA) Member, Asian -Pacific research foundation for infectious diseases (ARFFID) Affiliated member of European Society for Microbiologists (FEMS) Member of Iranian Society of Microbiology Editorial Board Member – JMC (Journal of Microscopic Creatures) Editorial board World Academy of Sciences (Waset) Editor of International Journal Biological and Life Sciences Editorial team J Biotechnology and Molecular Biology Review Editor of Current Research Journal of Biological Sciences Editor team of African Journal of Bacteriology Research - Academic Journals Editorial board of Current Research Journal of Biological Sciences, Maxwell Scientific organization Editorial team J Environmental Health Science and Engineering (Editorial team of antimicrobial agents; OMICS) Member Iranian biotechnology society Member Iranian Microbiology Society

گواهی نامه ها

 برگزاری کارگاه PCR

1394, 1372/12/17, 1373/01/19)

 محقق برتر دانشکده پزشکی

1393, -, 1371/10/11, 1373/09/10)

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

9133408226

 ایمیل

mohammadreza.shakibaie@gmail.com

 ایمیل

mr_shakibaei@kmu.ac.ir

 آدرس

بخش میکروب شناسی دانشکده پزشکی کرمان

تحصیلات آکادمیک

 Pune

دکترا باکتری شناسی گرایش ژنتیک ملکولی (پایان نامه: Molecular analysis of plasmid mediated antibiotic) , از 1992 تا 1997

 Mysoure

پسا دکترا ژنتیک ملکولی (انتقال ژن در باکتری ها) (پایان نامه: Horizontal transfer of antibiotic resistance genes among Gram negative bacteria in sewage and lake water and influence of some physico‐chemical parameters of water on conjugation process) , از 2006 تا 2006

افتخارات و جوایز

 پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی

میکروب شناسی, 1372/08/20

پزوهشگر برتر سال 93

 پژوه هشگر برتر

از طرف مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت,

علاقمندی ها

 ژنتیک ملکولی باکتری ها، پاتوژنز باکتری ها، رابطه میزبان و پاراسیت، سیگنال ترانس داکشن، بیوفیلم، کوروسنسیسنگ در باکتری ها

زبان ها

انگلیسی

مسلط

طرح های تحقیقاتی

 بررسی فراوانی حاملین پنوموکوک و مقاومت آنتی بیوتیکی آن در بین کودکان مهد کودکهای کرمان

در حال ثبت, از در حال شروع تا کنون

 تعیین خصوصیات ژنتیکی دو ایزوله بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به ونکومایسین، جدا شده از بیمارستانهای کرمان

طرح های در دست اجرا, از در حال اجرا تا کنون

 تعیین اثر نانوذره اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم و مقایسه آن با پپتید ضد باکتریایی ماستوپاران-B بر روی ایزوله های مقاوم به چند دارو پسودوموناس ائروژینوزا ، اسینتو باکتر بومانی و کلبسیلا پنومونیه

پایان یافته, از 2/4/95 تا 2/2/96

 بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذره نقره بر روی ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت های زخم و سوختگی و تعیین اثر آن بر روی میزان تولید بیوفیلم و بیان ژن rhlR مرتبط با بیوفیلم

خاتمه یافته,

مقاله آن در حال بررسی است

 تعیین حساسیت به ترکیبات بیوسایدی واثر ضد میکروبی نانوذرات مس و بررسی وجود ژن های qacEΔ1 و cepA و ژن copA بر روی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه

خاتمه یافته,

 بررسی فراوانی ژنهای ویرولانس ، قرابت ژنتیکی و توانایی تشکیل بیوفیلم در اشرشیا کلی انتروهموراژیک (EHEC)،انتروتوکسیژنیک (ETEC ) و انتروپاتوژنیک ( EPEC )

خاتمه یافته,

مقاله آن چاپ شده است

 بررسی مقاومت دارویی ، تولید بیوفیلم و وجود پلاسمید در سویه های اشرشیا کلی انترواگریگیتیو EAEC) ( ایزوله شده از نمونه های مدفوع بیماران اسهالی

خاتمه یافته,

مقاله آن چاپ شده است

 تعیین خصوصیات ژنتیکی ژن های GyrA , parC در نمونه های بیمارستانی کلبسیلا پنمونیه مقاوم به کینولون به کمک تکنیک PCR- sequencing

خاتمه یافته,

مقاله آن چاپ شده است

 بررسی الگوی پلاسمیدی و انتقال ژن در میان سویه های مقاوم به اروی آسینتوباکتر بومانی ایزوله شده از بیماران بستری شده در بخش مراقبت ویژه بیمارستان های دانشگاهی کرمان در سال 92

خاتمه یافته,

مقاله آن به چاپ رسیده است

 بررسی اثر نانوذرات سلنیوم بیوژنیک روی ژن ERG11 و CDR1 کاندیداآلبیکنس مقاوم به فلوکونازول به روش Real time PCR

طرح های در دست اجرا,

انتشارات

کتاب ها

1. دکتر محمدرضا شکیبایی, بیوتکنولوژی و DNA نوترکیب

موسسه کرمان تکثیر, کرمان, 1382

2. دکتر محمد رضا شکیبایی, تحلیلی بر ژنتیک ملکولی پایه

انتشارات هنگامه, کرمان, 1377

3. Dr. Shakibaie MR, Principle of basic molecular bacteriology

Iinternet, google book, 213
این کتاب به صورت اینترنتی در گوگل بوک به چاپ رسیده و دارای ISBN1449542832 EAN‐139781449542832 بالا میباشد

مقاله های مجله

1. Shakibaie MR, Dhakephalker PA, Kapadnis BP, and Chopade BA., Removal of silver from Waste water effluents using Acenitobacter baumannii BL54.

Canadian Journal Microbiology, 45, 995‐1000, 19999
37 citations

2. Taghadosi R, Shakibaie MR, Alizade H, Hosseini-Nave H, Askari A, Ghanbarpour R., Serogroups, subtypes and virulence factors of shiga toxin-producing Escherichia coli isolated from human, calves and goats in Kerman, Iran

Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench, 11, 1, 60-67, 2018

3. Mohammad Reza Shakibaie1, Bacterial Biofilm and its Clinical Implications

Ann Microbiol Res, 2, 1, 45-50, 2018
Review article

4. Masoumi S, Shakibaie M R, Gholamrezazadeh M, Monirzadeh F., Evaluation Synergistic Effect of TiO2, ZnO Nanoparticles and Amphiphilic Peptides (Mastoparan-B, Indolicidin) Against Drug-Resistant Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter baumannii

Archives of Pediatric Infectious Diseases, 6, 2, 1-8, 2018

5. Masoumi S, Shakibaie M R, Gholamrezazadeh M, Monirzadeh F, Evaluation Synergistic Effect of TiO2, ZnO Nanoparticles and Amphiphilic Peptides (Mastoparan-B, Indolicidin) Against Drug-Resistant Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter baumannii,

Archives of Pediatric Infectious Diseases, 6, 2, 1-8, 2018

6. Melika Gholamrezazadeh a, Mohammad Reza Shakibaie a,b,c,*, Fatemeh Monirzadeh a, Shalaleh Masoumi a, Zahra Hashemizadeh, Effect of nano-silver, nano-copper, deconex and benzalkonium chloride on biofilm formation and expression of transcription regulatory quorum sensing gene (rh1R) in drug-resistance Pseudomonas aeruginosa burn isolates

Burns Journal, December, 1-10, 2017

7. Mohammad Reza Shakibaie a,b,⁎, Omid Azizi a, Fereshteh Shahcheraghi c, Insight into stereochemistry of a new IMP allelic variant (IMP-55) metallo-β-lactamase identified in a clinical strain of Acinetobacter baumannii

Infection, Genetics and Evolution, 51, 118-126, 2017

8. Roholla Taghadosi1, Mohammad Reza Shakibaie1*, Reza Ghanbarpour2, Hossein Hosseini-Nave1, Role of antigen-43 on biofilm formation and horizontal antibiotic resistance gene transfer in non-O157 Shiga toxin producing Escherichia coli strains

IRAN. J. MICROBIOL, 9, 2, 89-96, 2017

9. دکتر محمد رضا شکیبایی، امید عزیزی، فرشته شاهچراغی, Insight into stereochemistry of a new IMP allelic variant (IMP-55) metallo-β-lactamase identified in a clinical strain of Acinetobacter baumannii

Infection, Genetics and Evolution, 51, 118-126, 2017

10. Omid Azizi,1 Mohammad Reza Shakibaie,1,2,3 Farzad Badmasti,4 Farzan Modarresi,5 Rashid Ramazanzadeh,6 Shahla Mansouri1 and Fereshteh Shahcheraghi4, Class 1 integrons in non-clonal multidrugresistant Acinetobacter baumannii from Iran, description of the new blaIMP-55 allele in In1243

Journal of Medical Microbiology, 65, 928–936, 2016

11. , Cloning and expression of quorum sensing N-Acyl- Homoserine Synthase (luxI) gene detected in biofilm forming clinical isolates of Acinetobacter baumannii

Iranan Journal MIcrobiology, 8, 2, 139-146, 2016

12. Roya Ahmadrajabi, Mohammad Reza Shakibaie, Zahra Iranmanesh, Hamid Reza Mollaei & Mohammad Hossein Sobhanipoor, Prevalence of mip virulence gene and PCR-base sequence typing of Legionella pneumophila from cooling water systems of two cities in Iran

impact 4.24 Virulence, 8, 2, 1-7, 2016

13. Omid Azizi1, Fereshteh Shahcheraghi2, Himen Salimizand3, Farzan Modarresi4, Mohammad Reza Shakibaie, Molecular Analysis and Expression of bap Gene in Biofilm-Forming Multi-Drug-Resistant Acinetobacter baumannii

Reports of Biochemistry & Molecular Biology, 5, 1, 1-8, 2016
[PubMed]

14. Omid Azizi1, Mohammad Reza Shakibaie2, Farzad Badmasti3, Farzan Modarresi4, Rashid Ramazanzadeh5, Shahla Mansouri6, Fereshteh Shahcheraghi7, Class 1 integrons in non-clonal multidrug resistant Acinetobacter baumannii from Iran, description of the new blaIMP-55 allele in In1243

Journal of Medical Microbiology, 2016

15. Mina Aryanezhad , Mohammad Reza Shakibaie*, Afsaneh Karmostaj, Samane Shakibaie, Prevalence of Class 1, 2 and 3 Integrons and Biofilm Formation in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii among ICU and non-ICU Patients

Infect Epidemiol Med, 2, 4, 1-7, 2016

16. Amin Norouzi, Omid Azizi, Hossain Hossaini , Nave, Samane Shakibaie Mohammad Reza Shakibaie, Aminoacid Substitution Mutations Analysis of gyrA and parC Genes in Clonal Lineage of Klebsiella pneumoniae conferring High-Level Quinolone Resistance

Journal medical microbiology and infectious diseases, 3, 2, 2015

17. Farzan Modarresia, Omid Azizia, Mohammad Reza Shakibaieabc, Mohammad Motamedifarde, Ellahe Mosadeghf & Shahla Mansouria, Iron limitation enhances biofilm formation in A. baumannii

impact 4.24 Journal of Virulence, 6, 2, 152-161, 2015
Impact factor:3.4

18. Mojtaba Shakibaie, Hamid Forootanfar, Yaser Golkari, Tayebe Mohammadi-Khorsand, Mohammad Reza Shakibaie., Anti-biofilm activity of biogenic selenium nanoparticle and selenium dioxide against clinical isolates of Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, and Proteus mirabilis.

Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 3, 29, 235–241, 2015
نویسنده مسئول: دکتر محمد رضا شکیبایی Impact factor 2.45

19. Taghadosi R, Shakibaie MR, Masoumi S, Biochemical detection of N-acyl homoserine lactone (AHL) in biofilm forming uropathogenic E. coli isolated from UTI patients.

Reports in Biochemistry and Molecular Biology, (2), 3, 1-8, 2015
نویسنده مسئول دکتر شکیبایی

20. Omid Azizi 1, * Mohammad Reza Shakibaie 1,2, Farzan Modarresi 1, Fereshteh Shahcheraghi 3, Molecular Detection of Class-D OXA Carbapenemase Genes in Biofilm and Non-Biofilm Forming Clinical Isolates of Acinetobacter baumannii

Jundishapur J Microbiol, 8, 1, e21042, 2015
نویسنده مسئول دکتر شکیبایی ISI impact factor 0.87

21. Razieh Nezarieh 1; Mohammad Reza Shakibaie 1,2,*; Hossein Hosseini Nave 1; Amin Norouzi 1; Gholamabas Salajegheh 3; Mehdi Hayatbakhsh 4, Distribution of Virulence Genes, Enterotoxin and Biofilm Formation Among Enteroaggregative Escherichia Coli (EAEC) Strains Isolated From Stools of Children With Diarrhea in South East Iran

Arch Pediatr Infect Dis, 3, 3, e29745, 2015

22. فرزان مدررسی ، امید عزیزی، محمد رضا شکیبایی, Effect of iron on expression of efflux pump (adeABC) and quorum sensing (luxI, luxR) genes in clinical isolates of Acinetobacter baumannii

2015 APMIS. Published by John Wiley & Sons Ltd. DOI 10.1111/apm.12455, -, -, -, 2015
دکتر محمدرضا شکیبایی نویسنده مسئول ایمپکت 2.019

23. Mohammad Reza Shakibaie, Yasser Golkari, Gholamabas Salajegheh, Evaluation of the antimicrobial susceptibility, virulence factors and biofilm formation among Staphylococcus aureus hospital infections in Kerman, Iran.

Journal Microbiology and Infectious diseases, 4, 4, 87-90, 2014
doi: 10.5799/ahinjs.02.2014.04.0159

24. Mohammad Reza Shakibaie, Saied Adeli and Mohammad H. Salehi., Antimicrobial susceptibility pattern and ESBL production among uropathogenic Escherichia coli isolated from children in pediatric unit of a hospital in Kerman, Iran

British Microbiology Research Journal, 4, 3, 262-271, 2014

25. Jafari E, Shakibaie MR, Poormasoomi L., Isolation of a novel antibiotic resistance plasmid DNA from hospital isolates of Pseudomonas aeruginosa.

Journal Clinical and Experimental Pathology, 2, 4, 1-5, 2013
http://dx.doi:10.4172/2161-0681.1000140

26. Houshang Shikh-Bardsiri and Mohammad Reza Shakibaie, Antibiotic resistance pattern among biofilm producing and non producing proteus strains isolated from hospitalized patients; matter of hospital hygiene and antimicrobial stewardship

Pakistan Journal of Biological Sciences, 16, 22, 1496-1502, 2013
http://dx.doi: 3923/pjbs.2013

27. Ehsan Mirkamandar, Mohammad Reza Shakibaie, Saeed Adeli, Mitra Mehrabani, Mohammad Mehdi Hayatbakhsh., In vitro antimicrobial activity of Salvadora persica extract on Helicobacter pylori strains Page 3 isolated from duodenal ulcer biopsies.

Journal Microbiology Research, 3, 3, e9: 38-41, 2012
دکتر شکیبایی نویسنده مسئول

28. .Mohammad Reza Shakibaie et al., Antibiotic resistant pattern and ESBL production among Acinetobacter spp. isolated from ICU of a hospital in Kerman, Iran.

Journal Antibiotic Resistance Infection Control, 1, 1, 1-8, 2012
Impactfactor 2.0

29. MR. Shakibaie, KA. Jalilzadeh and SM. Yamakanamardi, Horizontal transfer of antibiotic resistance genes among Gram negative bacteria in sewage and lake water and influence of some physico‐chemical parameters of water on conjugation process

Journal of Environmental Biology, 30, 1, 45‐49, 2009
نویسنده مسئول دکتر شکیبایی

30. M.R. Shakibaie, Pershant Dhakephalker, Balu Parnab Kapadnis, Balu Ananda Chopade, Conjugational transfer and survival of plasmid encoding silver and antibiotic resistance genes of Acinetobacter baumannii BL54, E.coli K12 J53.2 transconjugants and pseudomonas transformants in different soil microcosms

Journal of Bacteriology Research, 1, 7, 79-84, 2009

31. Abbas Mohammadi, Ali Vaziri Gohar and Mohammad Reza Shakibaie, Mutations in Tumor Suppressor TP53 Gene in Formalin‐ Fixed, Paraffin Embedded Tissues of Squamous Cell Carcinoma (SCC) of Lung Cancer

American Journal of Biochemistry and Biotechnology, 4, 1, 1-6, 2008

مقاله های کنفرانس

1. شکیبایی و همکاران, Molecular identification of ESBL genes blaGES‐1, blaVEB‐1, blaCTX‐M blaOXA‐1, blaOXA‐4, blaOXA‐10 and blaPER‐1 in Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients by PCR‐RFLP and sequencing techniques

4th Conference of European Microbiologist, ژنو- سوئیس, 2011

2. شکیبایی و همکاران, Detection of ESBL genes and their heterogeneity in Pesudomonas aeruginosa isolates

3rd Conference of European Microbiologist, کوتنبرگ سوئد, 2009

مهارت ها

 ژنتیک ملکولی، باکتری شناسی پزشکی، بیوتکنولوژی، استخراج DNA پلاسمیدی، کلونیننگ، بیوانفورماتیک