دکتر رضا گودرزی

استادیار گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

خلاصه

بنده مدرک ديپلم علوم تجربی را در پیش دانشگاهی علامه طباطبایی شهرستان بروجرد گرفته ام و سپس در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به تحصیل شدم. بلافاصله پس از اخذ مدرک کارشناسی، موفق به قبولی در آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت شدم .پس از پایان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مشغول به فعالیت شدم .خوشبختانه در آن زمان ( سال 1387) وزارت بهداشت برای اولین بار در مقطع دکتری تخصصی اقتصاد سلامت دانشجو پذیرش کرده و به لطف خدا با کسب رتبه 2 در این آزمون موفق به تحصیل دکتری تخصصی اقتصاد سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران گردیدم. در نیمه اول سال 1393 از پایان نامه خود با عنوان "برآورد وزن وضعیت های مختلف کیفیت زندگی مرتبط با سلامت EQ-5D با استفاده از روش مبادله زمان (TTO) در ایران" دفاع نموده و برای انجام تعهدات قانونی در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان مشغول به فعالیت شدم.

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

034-31325160

 ایمیل

rgoudarzi@kmu.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترا اقتصاد سلامت (پایان نامه: برآورد وزن وضعیت های مختلف کیفیت زندگی مرتبط با سلامت EQ-5D با استفاده از روش مبادله زمان (TTO) در ایران) , از 1387 تا 1393

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت (پایان نامه: تعيين کارايي فني بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران با استفاده از دو روش تحليل فراگير داده ها و تحليل مرزي تصادفي : 1383- 1379) , از 1383 تا 1386

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (پایان نامه: محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده در بخش ICU بیمارستان امام خمینی (ره) تهران) , از 1379 تا 1383

انتشارات

کتاب ها

1. دکتر نوذر نخعی ، دکتر محسن بارونی ، دکتر رضا گودرزی ، دکتر محمد جعفری, غربالگری سرطان پستان: بلی یا خیر؟

سازمان بیمه سلامت ایران, تهران, 1394

2. محسن یعقوبی، رضا گودرزی ، هرمز آزادی, مجموعه سوالات اقتصاد بهداشت

جامعه نگر, تهران, 1385

مقاله های مجله

1. Nooshin Zehtab, Mohammad Jafari, Mohsen Barooni, Nouzar Nakhaee, Reza Goudarzi*, Mohammad Hassan Larry Zadeh, Cost-Effectiveness Analysis of Breast Cancer Screening in Rural Iran

Asian Pac J Cancer Prev, 17, 2, 609-614, 2016

2. Alireza Olyaeemanesh, Mahbobeh Rahmani*, Reza Goudarzi Abulghasem Rahimdel, Safety and effectiveness assessment of intravenous immunoglobulin in the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis: A meta-analysis

Med J Islam Repub Iran, 30, 336, 2016

3. Reza Dehnavieh, Nadia Mirshekari, Sara Ghasemi, Reza Goudarzi AliAkbar Haghdoost, Mohammad Hossain Mehrolhassani, Zahra Moshkani Somayeh Noori Hekmat*, Health technology assessment: Off-site sterilization

Med J Islam Repub Iran, 30, 345, 2016

4. Nourolhoda Fakhrzad , Reza Goudarzi , Mohsen Barouni , Javad Kajouri, Examining the Health-Related Quality of Life after Coronary Artery Bypass Grafting and Percutaneous Coronary Intervention in Iran via SF-36 and SAQ

Int Cardiovasc Res J, 10, 3, 123-128, 2016

5. Reza Goudarzi, Mohsen Barouni, Nozar Nakhaei, Mohamad Jafari, Noshin Zehtab, Participation of the Women Covered by Family Physicians in Breast Cancer Screening Program in Kerman, Iran

Asian Pac J Cancer Prev, 16, 11, 4555-4561, 2015

6. Reza Goudarzi, Abolghasem Pourreza, Mostafa Shokohi, Mehdi Mahdavi, Technical efficiency of teaching hospitals in Iran: the use of Stochastic Frontier Analysis, 1999–2011

Int J Health Policy Manag, 2, 1-7, 2014

7. Rohoolah askari, Reza Goudarzi, Freshteh Farzian Pour, Efficiency evaluation of hospitals affiliated with Yazd University of Medical Sciences using quantitative approach of Data Envelopment Analysis in the year 2001 to 2011,

Pensee Journal, 76, 5, 416-25, 2014

8. Ali Akbari sari, Javad Moqri, Mohamad Arab, Reza Goudarzi, The Psychometric Properties of the Farsi Version of “Hospital Survey on Patient Safety Culture” In Iran’s Hospitals

Iranian J Public Health, 41, 4, 80-86, 2012

9. بهزاد محمدی ، رضا گودرزی ، محمدرضا امیراسماعیلی ، محسن بارونی, • سنجش تمایل به پرداخت بیمه درمان مکمل با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط در شهر کرمان

مجله علمي ، پژوهشي حکيم, 18, 2, 37-130, 1394

10. رضا گودرزی، زینب ملک پور، محمدرضا امیر اسماعیلی، محسن بارونی، صدیقه محمدتقی زاده, بررسی تاثیر تامین مالی مراقبت سلامت بر نحوه توزیع درآمد در ایران: 1389-1387

مجله علمي ، پژوهشي بهداشت و توسعه, 3, 4, 150-159, 1393

11. رضا گودرزی، نادر رجبی، محمد احمدیان, ارزیابی عملکرد با استفاده از روش اقتصاد سنجی تحلیل مرزی تصادفی : مطالعه موردی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, 17, 10, 666-672, 1392

12. آرش رشیدیان، نادر جهانمهر، علی اکبری ساری، رضا مجد زاده، رضا گودرزی, ارزيابي عملکرد دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور طي سال‌هاي 86 -1381: مطالعه کارآيي فني

مجله علمي ، پژوهشي حکيم, 13, 1, 58-68, 1389

13. Reza Goudarzi, Ali Akbari Sari, Arash Rashidian, Hojjat Zeraati, Kazem Mohamad, Population-based preference weights for EQ-5D Health States using visual analogue scale (VAS) in Iran

Iranian Red Crescent Medical Journal, Impress, 0

مهارت ها

 انجام تحلیل های ارزشیابی اقتصادی با استفاده از نرم افزار TreeAge

 انجام مطالعه مرور نظام مند و متا آنالیز با استفاده از نرم افزار Stata

 سنجش شاخص های عدالت و برابری با استفاده از نرم افزار Stata

 انجام انواع مطالعات اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار Stata

 اندازه گیری و ارزیابی عملکرد (کارایی و بهره وری) سازمان ها با استفاده از دو نرم افزار Deap و Frontier