دکتر سياوش جوكار

دانشیار گروه آموزشی فيزيولوژي و فارماكولوژي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

sjokar@gmail.com

علاقمندی ها

 کوهنوردی

زبان ها

فارسی

مسلط

انگلیسی

سطح میانی